Prawnik sportowy, czy agent piłkarski – z kim współpracować ?

Jako prawnik zajmujący się piłką nożną codziennie współpracuje także z zawodnikami, klubami oraz agentami piłkarskimi.

Często trafiają do mnie spory prawne pojawiające się na tle zawartych umów między zawodnikami i agentami, pomiędzy agentami i klubami oraz pomiędzy klubami i zawodnikami.

Agent reprezentujący zawodnika ma w pierwszej kolejności zadbać o jego interesy, ale aby utrzymać się w biznesie musi jednocześnie zachować dobre relacje z klubami piłkarskimi.

W sytuacji kiedy pojawia się konflikt pomiędzy zawodnikiem, a klubem piłkarskim np.: o zapłatę zaległego wynagrodzenia, czy w kwestii rozwiązania kontraktu agent staje przed wyborem czy reprezentować w tym sporze zawodnika, czy może nie narażać się klubowi i usunąć się w cień.

Zazwyczaj w takiej sytuacji agent nie chce być w sytuacji spornej z klubem piłkarskim, ponieważ taki spór może doprowadzić do tego że w przyszłości dany klub piłkarski już nie będzie chciał współpracować z takim agentem, a tym samym agent zostanie bez zarobku.

Czy macie podobne doświadczenia i co sądzicie o tego typu konflikcie interesów ?

 

W tego typu sytuacjach konfliktowych zawodnik sam lub z polecenia agenta trafia właśnie do prawnika, który nie jest kojarzony z danym agentem piłkarskim i to prawnik wchodzi w spór prawny z klubem piłkarskim zamiast agenta.

Od ostatniej zmiany przepisów FIFA dotyczących funkcjonowania rynku agentów piłkarskich rola prawników sportowych obsługujących na stałe zawodników w różnych obszarach prawno – biznesowych zwiększa się.

Obserwuje trend w którym to zawodnicy na stałe współpracują z prawnikiem, a agent jest wynajmowany jedynie w okresie okienka transferowego w celu dopięcia konkretnego transferu. Przygotowanie kontraktu, sprawdzenie go pod kątem zgodności z przepisami, bieżące doradztwo prawne przy transferze i rozwiązywanie konfliktów prawnych w zakresie wykonywania kontraktów przez zawodników w klubach piłkarskich to już codzienna praca wyspecjalizowanych prawników sportowych.

Rynek agentów piłkarskich jest dość specyficznym środowiskiem, jest hermetyczny i ma ograniczoną ilością klubów piłkarskich w których agenci mogą umieścić swoich zawodników i otrzymać za to prowizje.

 

Innymi problemami agentów piłkarskich są:

– wypowiadanie umów przez zawodników w najmniej spodziewanym momencie

– możliwość samodzielnego reprezentowania się przez zawodników mimo zawartej umowy z agentem co w zasadzie pozbawia agentów możliwości otrzymania prowizji, a kluby piłkarskie coraz częściej wykorzystują ten przepis przy podpisywaniu nowych zawodników

– próba ograniczenia prowizji agentów przez FIFA

– system licencyjny dla agentów

– ograniczona liczba klientów w postaci wypłacalnych klubów piłkarskich

– ponoszone koszty prowadzonej działalności które często nie są uwzględniane przy bieżącej obsłudze zawodników

– rozwój elektronicznych systemów skautingowych i baz danych zawodników którymi dysonują kluby piłkarskie, co w pewnym stopniu eliminuje konieczność współpracy z agentami.

 

Agenci piłkarscy, już dzisiaj muszą myśleć nad zmianą modelu prowadzenia biznesu i szukać innowacyjnych rozwiązań, aby móc dalej efektywnie funkcjonować w środowisku piłkarskim.

Podobne artykuły