Poprawki do przepisów dotyczących ustalania wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników

0 komentarzy

Poprawki do przepisów dotyczących ustalania wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników

Od 2019 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące ustalania wysokości ekwiwalentów za wyszkolenie zawodników.

Od nowelizacji przepisów wątpliwości budziły nieprecyzyjne i wykluczające się zapisy dotyczące jednego z przypadku, kiedy ekwiwalent za wyszkolenie w ogóle nie przysługiwał klubowi odstępującemu. Z jednego z przepisów wynikało, że brak zapłaty ekwiwalentu mógł mieć miejsce kiedy zmiana przynależności klubowej zawodnika następowała do klubu z V kategorii (niezależnie od kategorii klubu odstępującego), natomiast w innego kiedy zmiana przynależności klubowej zawodnika następowała pomiędzy klubami z V kategorii.

Na tym tle w praktyce pojawiały się różne interpretacje i wykładnie tych przepisów oraz miały miejsce liczne spory prawne między klubami.

W kwietniu 2021 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej doprecyzował i ujednolicił przepisy w powyższym zakresie i jednoznacznie wskazał, że ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku, gdy zmiana przynależności zawodnika następuje z klubu V kategorii do klubu V kategorii, a więc tylko pomiędzy klubami z V kategorii.

Dodatkowo należy odnotować, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w zakresie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie, organem uprawnionym do określenia jego wysokości jest obecnie Piłkarski Sąd Polubowny PZPN.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.