Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za „match fixing” na polskich boiskach!

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za „match fixing” na polskich boiskach !

W ostatnich dniach w mediach pojawiło się wiele informacji dotyczących możliwości popełnienia przestępstw związanych z tzw. „match fixingiem” podczas meczów rozgrywanych w niższych klasach rozgrywkowych w Polsce, w szczególności w 3 lidze piłkarskiej.

Polski Związek Piłki Nożnej w ostatnim komunikacie odniósł się do tych informacji medialnych i wskazał, że od końcowej fazy sezonu piłkarskiego 2021/2022 obserwuje się na polskich boiskach piłkarskich zwiększoną działalność międzynarodowych grup przestępczych, które usiłują w nieuczciwy sposób uzyskać wpływ na przebieg meczów piłkarskich lub zdarzenia boiskowe, będące przedmiotem zakładów bukmacherskich, w szczególności w niższych klasach rozgrywkowych.

Rzecznik Dyscyplinarny PZPN przekazał we wrześniu 2022 roku polskim organom ścigania informacje dotyczące 11 podejrzanych meczów piłkarskich w celu prowadzenia stosownego postępowania karnego w tym zakresie, w przypadku stwierdzenia przez organy ścigania popełnienia przestępstw.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 46 ustawy o sporcie kto, w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub przebieg tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych powyżej udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

Zgodnie natomiast z art. 47 ustawy o sporcie kto, mając wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego określonego w art. 46 ustawy o sporcie, bierze udział w zakładach wzajemnych dotyczących zawodów sportowych, do których odnosi się ta wiadomość, lub ujawnia tę wiedzę w celu wzięcia udziału przez inną osobę w takich zakładach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Niezależnie od odpisanej powyżej odpowiedzialności karnej za działania związane z „match-fixingiem” osobom biorącym udział w tego typu procederze grozi również odpowiedzialność dyscyplinarna ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zgodnie z art. 107 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej – kto czyni przygotowania, usiłuje lub dopuszcza się nieuczciwego zachowania, mogącego mieć wpływ na przebieg zawodów piłkarskich lub zdarzenia będące przedmiotem zakładów bukmacherskich, podlega:

a) karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł,

b) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze
nie niższym niż 6 miesięcy,

c) wykluczeniu z PZPN.

Dodatkowo za opisane powyżej postępowania osoby fizycznej, kluby piłkarskie podlegają:

a) karze pieniężnej,

b) weryfikacji zawodów jako walkower,

c) anulowaniu wyniku meczu,

d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,

e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,

f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu
Ligi lub Superpucharu,

g) wykluczeniu z PZPN.

Za uczestnictwo osób podlegających Regulaminowi Dyscyplinarnemu PZPN w zakładach bukmacherskich, zawieranych w kraju lub zagranicą, odnoszących się do wszystkich meczów piłkarskich, rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i zagranicą wymierza się kary:

a) kara pieniężna od 1.000 zł,

b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

c) skreślenie z listy sędziów, delegatów lub obserwatorów,

d) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną

e) wykluczenie z PZPN.

Należy pamiętać, że wszystkie osoby podlegające Regulaminowi Dyscyplinarnemu PZPN tj.: zarówno osoby fizyczne (zawodnicy, sędziowie, pośrednicy transakcyjni, trenerzy, działacze klubowi itd), jak i same kluby piłkarskie, których mecze – z uwagi na podejrzane zakłady bukmacherskie – mogą wskazywać na „match-fixing”, powinny niezwłocznie informować o tym Polski Związek Piłki Nożnej.

Kluby piłkarskie powinny także niezwłocznie podjąć działania zmierzające do uświadomienia swoim zawodnikom ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej w przypadku ich udziału „match-fixingu”.

Zgodnie z dzisiejszym, najnowszym Komunikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej umieszczonym na jego oficjalnej stronie internetowej – w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie podejrzenia match-fixingu w meczach III ligi w sezonie piłkarskim 2022/2023, Rzecznik Dyscyplinarny PZPN postanowił w dniu dzisiejszym o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec dwóch zawodników tj.: zawodnika klubu piłkarskiego Chemika Police oraz zawodnika z klubu piłkarskiego Concordii Elbląg. Obaj piłkarze zostali zawieszeni w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych swoich klubów ze skutkiem natychmiastowym.

Dla dobra polskiego futbolu wszystkie osoby związane ze środowiskiem piłkarskim powinny niezwłocznie podjąć działania na rzecz ujawnienia wszelkich procederów i podejrzeń „match – fixingu”, w celu wykluczenia ze sportu zawodników i innych osób biorących udział w tego typu nielegalnych działaniach.

Podobne artykuły