Od 1 stycznia 2024 obowiązują nowe przepisy dotyczące zawierania kontraktów piłkarskich !

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy dotyczące zawierania kontraktów piłkarskich !

Wraz z rozpoczęciem nowego roku tj.: od 1 stycznia 2024 roku w życie wychodzą nowe przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczące kontraktów piłkarskich zawieranych przez zawodników z polskimi klubami piłkarskimi.

W przepisach znowelizowano m.in.: kwestie doręczeń oświadczeń między klubami a zawodnikami, na nowo uregulowano zapisy dotyczące klauzul odstępnego w kontraktach piłkarskich, wprowadzono nowe terminy wygaśnięcia kontraktów piłkarskich, wprowadzono możliwość zaciągania przez zawodników własnych (niezależnych od klubowych) opinii lekarskich dotyczących doznanych kontuzji oraz wprowadzono nowe zapisy dotyczących możliwości przedłużenia kontraktów piłkarskich przez kluby.

Wprowadzone zmiany powodują w wielu przypadkach konieczność aktualizacji posiadanych przez kluby draftów kontraktów piłkarskich. Przy konstrukcji oraz analizie kontraktów piłkarskich należy uważać na możliwość wystąpienia w nich zapisów niezgodnych z przepisami, co może spowodować ich częściową nieważność lub bezskuteczność. Zapewne nowe regulacje będą analizowane zarówno przez kluby, jak i zawodników pod kątem możliwości wcześniejszego rozwiązywania umów.

W najbliższych dniach omówię na blogu najważniejsze zmiany w przepisach uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Zachęcam do codziennego śledzenia mojego bloga.

Podobne artykuły