Od 1 lipca 2021 roku rejestracja klubów sportowych prowadzących działalność gospodarczą możliwa tylko w formie elektronicznej !

0 komentarzy

Od 1 lipca 2021 roku rejestracja klubów sportowych prowadzących działalność gospodarczą możliwa tylko w formie elektronicznej !

W dniu 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli rejestrze do którego wpisywane są m. in.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje oraz stowarzyszenia.

Do lipca tego roku rejestracja takich podmiotów, czyli wpisanie podmiotu przez sąd rejestrowy do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokonywanie w nich zmian np.: zmiany zarządu, zmiany nazwy, czy zmiany przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej mogły odbywać się w formie papierowej.

W wyniku wprowadzonej nowelizacji wszystkie wnioski o rejestrację oraz zmianę danych m.in.: spółek, fundacji oraz stowarzyszeń, które prowadzą działalność gospodarczą obowiązkowo muszą być składane w formie elektronicznej i muszą być opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym osoby reprezentującej dany podmiot, czyli kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ePUAP lub profilem zaufanym. Podobnie, załączniki do składanych wniosków również muszą być składane w formie elektronicznej.

Zmiana przepisów dotyczy również podmiotów, które już wcześniej były wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie wnioski złożone w tradycyjnej, papierowej formie nie będą już rozpoznawane przez sądy rejestrowe Krajowego Rejestru Sądowego. Wprowadzone zmiany dotyczą podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Podmioty wpisane wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ, czyli podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, będą mogły złożyć wnioski w dotychczasowej papierowej formie, albo elektronicznie.

Zmiany mają być ułatwieniem dla podmiotów oraz przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków o rejestrację i zmiany przez sądy rejestrowe Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiana dotyczy bezpośrednio także klubów sportowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.