Nowy obowiązek klubów piłkarskich przy zatrudnianiu trenerów dzieci i młodzieży!

0 komentarzy

Nowy obowiązek klubów piłkarskich przy zatrudnianiu trenerów dzieci i młodzieży!

Od 24 lipca 2020 roku Polski Związek Piłki Nożnej zobowiązuje kluby piłkarskie, aby przed podpisaniem kontraktu z trenerem w zakresie szkolenia i pracy z dziećmi i młodzieżą dokonały weryfikacji trenera w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W rejestrze znajdują się dane identyfikujące osobę, takie jak aktualne miejsca pobytu oraz informacja o tym, czy sprawca aktualnie odbywa karę. Rejestr pozwala uzyskać konkretne dane związane z rodzajem popełnionego przestępstwa.

Należy pamiętać, że zarząd klubu wypełnia obowiązek weryfikacji trenera osobiście lub przez osoby upoważnione. Informacje uzyskane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym mogą być wykorzystywane jedynie w celu podpisania kontraktu lub aktualnej weryfikacji trenera. Z uwagi na ochronę danych osobowych klub powinien ograniczyć się do złożenia uzyskanej informacji o trenerze z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w pliku osoby lub aktach osobowych. Zgodnie z przepisami, informacje pozyskane przez klub z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym nie mogą być upubliczniane przez kluby.

Wprowadzona regulacja prawna ma na celu ochronę dzieci i młodzieży przed osobami, które dopuściły się przestępstw seksualnych.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.