Które kluby mogą ustanawiać stypendia sportowe?

0 komentarzy

Które kluby mogą ustanawiać stypendia sportowe?

W ostatnim czasie pojawiły się rozbieżności dotyczące tego, które kluby mogą ustanawiać stypendia sportowe tj.: czy tylko kluby profesjonalne czy również kluby amatorskie?

Należy wyjaśnić, że kwestie stypendiów sportowych reguluje art. 5 ustawy o sporcie. Zgodnie z tym przepisem klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników. W obecnym stanie prawnym nie przesądzono, czy dotyczyć to może jedynie zawodników o statusie amatora, czy także zawodników profesjonalnych, wobec czego możliwe jest to w obydwu przypadkach.

Odnośnie statusu klubu piłkarskiego to obecna regulacja ustawy o sporcie dotycząca omawianego zakresu również nie rozróżnia statusu klubu piłkarskiego, w tym podziału na kluby profesjonalne i amatorskie. Należy jednak pamiętać, że status klubu sportowego będą miały tylko kluby posiadające status osoby prawnej, co wynika wprost z art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie. Dodatkowo, mając na uwadze przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej klubem piłkarskim będą kluby działające w formie: stowarzyszenia, uczniowskiego klubu sportowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub fundacji.

Zarówno za klub sportowy, jak i za klub piłkarski nie może być uznana działalność prowadzona np.: w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy w formie spółki cywilnej. Takie podmioty, mimo że prowadzą działalność sportową, nie mogą ustanawiać stypendiów sportowych w rozumieniu ustawy o sporcie.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.