Login

Zaloguj się

Korupcja w piłce nożnej – przepisy dyscyplinarne PZPN

0 komentarzy

W ostatnim czasie media obiegły informacje o ujawnieniu procedur korupcyjnych w polskiej piłce nożnej z początku lat dziewięćdziesiątych. Niestety przepisy regulujące korupcje w sporcie weszły w życie znacznie później.

Sprawdźmy, co obecnie o korupcji w piłce nożnej mówią przepisy dyscyplinarne Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Dyscyplinarnym, w obecnym stanie prawnym, nie podlegają przedawnieniu przewinienia dyscyplinarne korupcji w piłce nożnej.

Czynem dyscyplinarnym jest czynienie przygotowania, usiłowanie udzielenia, udzielenie lub obiecanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich. Zachowania takie podlegają karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 złotych, karze dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy lub wykluczeniu ze struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Karom takim podlega również ten kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich.

Za powyższe postępowania osób fizycznych, a więc osób działających na rzecz lub w danych klubie piłkarskim, kluby piłkarskie podlegają karze pieniężnej, weryfikacji zawodów jako walkower, anulowaniu wyniku meczu, zawieszeniu lub pozbawieniu licencji, przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu lub wykluczeniu ze struktur PZPN.

Należy także pamiętać, że za zaniechanie zawiadomienia organu dyscyplinarnego o korupcji w piłce nożnej osobom fizycznym wymierza się karę pieniężną lub karę dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące.

W sprawach dyscyplinarnych korupcji w piłce nożnej uprawnionym do wszczynania i prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest Rzecznik Dyscyplinarny.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.