Koniec letniego okienka transferowego

Koniec letniego okienka transferowego

Przypomnijmy kilka ogólnych przepisów dotyczących zmiany przynależności klubowej zawodników. Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi, I i II ligi kobiet może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach ustalonych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

Zmiana przynależności klubowej zawodników pozyskiwanych z klubów zagranicznych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach ustalonych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, Centralnej Ligi Juniorek, III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, a także III ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:
a) od 1 lipca do 31 sierpnia,
b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik zostaje uprawniony.

Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:
a) od 1 lipca do 30 września,
b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik zostaje uprawniony.

W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów umożliwiających zmianę przynależności klubowej zawodnika, w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym – wówczas potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie.

Podobne artykuły