Komunikat Komisji Ds. Licencji Klubowych PZPN

Komunikat Komisji Ds. Licencji Klubowych PZPN

27 października 2023 roku, na posiedzeniu plenarnym, Komisja ds. Licencji Klubowych przeanalizowała dokumentację finansową Klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy w ramach kryterium F.09 i podjęła poniższe decyzje.

Komisja postanowiła nałożyć na Kluby:

Radomiak Radom – środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 60 000 zł za naruszenie kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2023/2024

Górnik Zabrze – środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 50 000 zł za naruszenie kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2023/2024

Piast Gliwice – środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 15 000 zł za naruszenie kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2023/2024

ŁKS Łódź – środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 10 000 zł za naruszenie kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2023/2024.

Od powyższych decyzji przysługują Klubom odwołania do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie pięciu dni od dnia doręczenia decyzji.

Kryterium F.09 to brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. W ramach tego Kryterium Wnioskodawca musi wykazać, że na 30 września roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej oraz żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników które powstały, włącznie do 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, oraz z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, wydanych do 30 czerwca, włącznie, roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.

Źródło: oficjalna strona PZPN

Podobne artykuły