Kolejne wygrane postępowania przed organami PZPN

Kolejne dwa postępowania prawne zakończone przed organami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Skutecznie zakończona zaległa sprawa w Izbie do Spraw Rozwiązania Sporów Sportowych PZPN dotycząca unieważnienia Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. W sprawie byłem pełnomocnikiem klubu piłkarskiego, który wystąpił przeciwko zawodnikowi o unieważnienie Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Izba do Spraw Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN przychyliła się do naszego wniosku i uznała Kontrakt za nieważny.

Drugi spór prawny dotyczył rozliczeń finansowych miedzy zawodnikiem, a klubem Ekstraklasy. W postępowaniu przed Piłkarskim Sądem Polubownym byłem pełnomocnikiem zawodnika, który odzyskał należne mu wynagrodzenie.

Podobne artykuły