Kolejne polskie kluby odzyskują Solidarity Payment od zagranicznych gigantów!

0 komentarzy

Kolejne polskie kluby odzyskują Solidarity Payment od zagranicznych gigantów!

Na zlecenie małego polskiego klubu odzyskaliśmy należne płatności z tytułu zaległego Solidarity Payment od jednego z angielskich klubów piłkarskich.

Zawodnik, który był transferowany do angielskiego klubu przez kilka lat wychowywał się w małym polskim klubie. Po analizie Paszportu Zawodnika okazało się, że w związku z transferem zawodnika polskiemu klubowi należy się % od sumy transferowej.

Po analizie sprawy i zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji wystosowane zostało wezwanie do zapłaty do angielskiego klubu, a ten na etapie przedsądowym uznał całą należność z tytułu Solidarity Payment w wysokości kilkudziesięciu tysięcy EURO. Kwota ta zapewne w znaczny sposób poprawi sytuację finansową małego klubu z Polski.

Należy pamiętać, że coraz więcej polskich zawodników jest transferowanych za coraz większe kwoty, a odpowiedni procent z tych kwot należy się również polskim klubom, czy szkółkom piłkarskim, które szkoliły zawodników od 12 roku życia choćby przez kilka miesięcy. Należy również pamiętać, że w 2020 roku przepisy dotyczące Solidarity Payment zostały nieco zmodyfikowane i obecnie pozwalają na otrzymanie % nawet w przypadku transferów pomiędzy klubami z tego samego kraju, jeśli kluby uprawnione do jej otrzymania są z innego kraju.

Niestety polskie kluby niejednokrotnie nie mają odpowiedniej wiedzy o przysługujących im kwotach z tytułu zagranicznych ekwiwalentów lub nie znają procedury odzyskiwania tych należności, a tym samym należne kwoty są tracone z uwagi na przedawnienie roszczeń.

W przypadku chęci uzyskania pomocy w uzyskaniu należnego Solidarity Payment od klubów zagranicznych zapraszam do kontaktu.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.