W ostatnim czasie dostaje coraz więcej zapytań od osób zainteresowanych założeniem klubu lub akademii piłkarskiej, z pytaniem czy możliwe jest prowadzenie takiego podmiotu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Temat ten był już przeze mnie kilkukrotnie poruszany na Blogu. Niewątpliwie rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ma wiele zalet, w szczególności jest: bezpłatne, szybkie oraz można tu liczyć na wiele możliwości dofinansowania takiej działalności.

Pomijając powyższe zalety, należy jednak wskazać, że w świetle obowiązujących przepisów jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest klubem sportowym, ani klubem piłkarskim. Definicje klubu sportowego jasno określa art. 3 ustawy o sporciedziałalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego (pkt. 1). Klub sportowy działa jako osoba prawna (pkt. 2).”

Wyjaśniam, że osoby prawne to m.in.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, fundacja, stowarzyszenie. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest traktowana jako osoba fizyczna.

Dodatkowo zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy o sporcie – „szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy”. Należy tu wyjaśnić, że uczniowski klub sportowy to odmiana stowarzyszenia.

Niezależnie od przepisów ustawy o sporcie - mamy jeszcze szczegółowe przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej regulujące kwestie członkostwa klubów piłkarskich w strukturach PZPN. Zgodnie z par .5 uchwały PZPN o członkostwie – „klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Jako członek Związku może on działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego (pkt.1). Dopuszczenie do współzawodnictwa w sporcie piłki nożnej klubu piłkarskiego jako osoby prawnej działającej w innej, niż przewidziana w ust.1, formie prawnej wymaga decyzji Zarządu PZPN, podjętej po przedstawieniu stosownych opinii przez Komisję d.s. Licencji Klubowych PZPN i Komisję d.s. Prawnych PZPN (pkt. 2)”

Reasumując, w świetle obowiązujących przepisów jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest osobą prawną w związku z czym nie jest klubem sportowym, ani klubem piłkarskim. Tak więc aby prowadzić klub sportowy należy mieć działalność w jednej z w/w form prawnych, które są osobą prawną a nie osobą fizyczną.

Brak posiadania statusu klubu sportowego uniemożliwia korzystanie z dobrodziejstw jakie mają kluby które są członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

Co więc możemy zrobić jeśli aktualnie prowadzimy już jednoosobową działalność gospodarczą?

Po pierwsze w świetle polskich przepisów, a dokładnie w świetle Kodeksu Spółek Handlowych jednoosobowa działalność gospodarcza może został przekształcona jedynie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w jednoosobową spółkę akcyjną. Taka spółka po rejestracji przekształcenia w sądzie rejestrowym Krajowego Rejestru Sądowego jest kontynuatorem dotychczasowej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Drugą opcją jest równoległe założenie drugiej działalności już w formie właściwej dla prowadzenia klubu sportowego.

W przypadku pytań zapraszam do mailowego kontaktu - biuro@kancelaria-laszczyk.pl

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu