Coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie akademii piłkarskich w formie fundacji. Na Blogu opisywałem już wielokrotnie możliwości prawne i podatkowe jakie daje prowadzenie takiej działalności sportowej właśnie w formie fundacji.

Dla wielu osób kluczowe znaczenie przy wyborze formy prawnej prowadzenia akademii piłkarskiej ma to czy taka akademia będzie uznana za pełnoprawny klub piłkarski i czy będzie mogła brać udział w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez wojewódzkie związki piłkarskie.

Czy zatem akademia piłkarska funkcjonująca w formie fundacji może być zgodnie z przepisami uznana za zwyczajny klub sportowy i być członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej?

Definicje klubu sportowego jasno określa art. 3 ustawy o sporcie -  „działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego (pkt. 1). Klub sportowy działa jako osoba prawna (pkt. 2).

Wyjaśnić tu należy, że osoby prawne to m.in.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, stowarzyszenie oraz właśnie fundacja. Dodatkowo zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy o sporcie – „szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy”. W tym miejscu należy wskazać, że uczniowski klub sportowy to odmiana stowarzyszenia.

Niezależnie od przepisów ustawy o sporcie mamy szczegółowe przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej regulujące kwestie członkostwa klubów piłkarskich w strukturach PZPN. Zgodnie z par. 5 uchwały Zarządu PZPN o członkostwie – „klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Jako członek Związku może on działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego (pkt.1). Dopuszczenie do współzawodnictwa w sporcie piłki nożnej klubu piłkarskiego jako osoby prawnej działającej w innej, niż przewidziana w ust.1, formie prawnej wymaga decyzji Zarządu PZPN, podjętej po przedstawieniu stosownych opinii przez Komisję d.s. Licencji Klubowych PZPN i Komisję d.s. Prawnych PZPN (pkt. 2)”

To właśnie powyższa regulacja prawna daje możliwość ubiegania się przez fundacje o przyznanie statusu klubu piłkarskiego i stania się pełnoprawnym członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Odpowiadając więc na postawione na początku pytanie - należy wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest funkcjonowanie klubu piłkarskiego w formie fundacji.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu