Kiedy zawodnik może zmienić klub?

Zawodnik może zawrzeć kontrakt z nowym klubem piłkarskim w trzech przypadkach:

a) kiedy jego kontrakt z aktualnym klubem wygasł, lub

b) kiedy jego kontrakt z aktualnym klubem wygaśnie w ciągu 6 najbliższych miesięcy, lub

c) kiedy kontrakt z aktualnym klubem został rozwiązany na mocy pisemnego oświadczenia zawodnika i klubu piłkarskiego.

Zawodnik może zawrzeć tylko jeden kontrakt definitywny na ten sam czas obowiązywania.

W sytuacji zawarcia przez zawodnika dwóch lub więcej kontraktów na ten sam czas obowiązywania z różnymi klubami piłkarskimi, zawodnik podlega karze dyscyplinarnej. Wyjątkiem jest zawarcie przez zawodnika podczas obowiązywania kontraktu definitywnego z jednym klubem, kontraktu czasowego z innym klubem, czyli tzw. wypożyczenie zawodnika do innego klubu na czas określony.

Co do zasady zawodnik nie może zmienić przynależności klubowej podczas obowiązywania danego kontraktu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na zmianę przynależności klubowej zgodę wyrażą: aktualny klub (klub odstępujący), zawodnik oraz nowy klub (klub pozyskujący).

Zawodnik może zostać uprawniony do gry w klubie pozyskującym jedynie podczas dwóch okresów transferowych, które dla klubów piłkarskich występujących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II Ligi Piłkarskiej trwają każdego roku: od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia (tzw. letnie okienko transferowe) oraz od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego (tzw. zimowe okienko transferowe).

Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów III Ligi Piłkarskiej oraz niższych klas rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych przypadających każdego roku w terminach: od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia (tzw. letnie okienko transferowe) oraz od dnia 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący (tzw. zimowe okienko transferowe).

Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych przypadających każdego roku w terminach: od dnia 1 lipca do dnia 30 września (tzw. letnie okienko transferowe) oraz od dnia 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący (tzw. zimowe okienko transferowe).

Niezależnie od powyższych reguł, czyli poza okresami okien transferowych, o których mowa powyżej mogą być także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i potwierdzeni do żadnego z klubów (tzw. wolni zawodnicy).

Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego, czyli do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego.

Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego, czyli do 28 lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku.

 

Podobne artykuły