Kiedy klub piłkarski nie musi płacić ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika?

0 komentarzy

Kiedy klub piłkarski nie musi płacić ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika?

Zgodnie obecnymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje klubowi odstępującemu w 4 przypadkach tj.:

1) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje do klubu V kategorii, a więc m.in.: do klubów z A,B,C klasy rozgrywkowej.

Należy jednak zauważyć, że po nowelizacji przepisów mnożnik 0, który daje ekwiwalent w wysokości 0 dla V kategorii klubów jest możliwy do uzyskania jedynie w sytuacji pozyskania zawodnika z klubu V kategorii, a więc w sytuacji przejścia zawodnika pomiędzy klubami z V kategorii (klub odstępujący i klub pozyskujący muszą być z V kategorii). Powyższe regulacje w przepisach prawa piłkarskiego wymagają doprecyzowania.

2) prawomocnego, jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika, z winy klubu odstępującego.

3) prawomocnego rozwiązania kontraktu z winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.

Obecnie, po zmianie przepisów, rozwiązanie kontraktu z winy klubu będzie stwierdzone orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego, a nie Izby.

4) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje po upływie 12 miesięcy od wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora w klubie odstępującym.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.