Jakie są prawa i obowiązki trenera piłki nożnej?

0 komentarzy

Jakie są prawa i obowiązki trenera piłki nożnej?

Zgodnie z przepisami wewnętrznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej do szczegółowych praw i obowiązków trenera pierwszego zespołu piłki nożnej klubu należy:

  1. planowanie i bezpośrednia realizacja procesu szkoleniowego, obejmującego w szczególności elementy przygotowania fizycznego, taktycznego i techniki gry w piłkę nożną,
  2. selekcja zawodników klubu do kadry pierwszego zespołu oraz powoływanie kadry tego zespołu na zgrupowania przygotowawcze i konkretne mecze ligowe, pucharowe lub towarzyskie,
  3. kierowanie grą pierwszego zespołu klubu w trakcie spotkań ligowych, pucharowych i towarzyskich, przy akceptowaniu decyzji podejmowanych przez arbitrów zawodów,
  4. opiniowanie przydatności poszczególnych zawodników pierwszego zespołu w związku z możliwością ich transferowania do klubu lub z klubu w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd klubu,
  5. analizowanie i ocena poziomu sportowego oraz osiąganych wyników przez pierwszy zespół klubu, jak też poszczególnych zawodników oraz przekazywanie informacji w tym zakresie Zarządowi klubu,
  6. udział w organizowanych konferencjach prasowych (w tym pomeczowych) oraz godne reprezentowanie klubu w działaniach promocyjnych podejmowanych na rzecz oraz w interesie klubu,
  7. realizacja obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzzwiązkowych i klubowych oraz kontraktu trenerskiego, a także dbanie o przestrzeganie dyscypliny i regulaminów sportowych przez podległych trenerowi zawodników klubu,
  8. stosowanie się do nakazów i poleceń Zarządu klubu w sprawach dotyczących realizacji kontraktu trenerskiego.
  9. udostępnianie wizerunku trenera na rzecz klubu utrwalonego w trakcie obowiązywania kontraktu trenerskiego, w sposób umożliwiający również marketingowe wykorzystywanie jego wizerunku w związku z rozgrywkami prowadzonymi przez PZPN oraz inne uprawnione podmioty.

 

Dodatkowo należy pamiętać, że co do zasady w zakresie wykonywanych czynności i pełnionej funkcji pierwszego trenera zespołu seniorów lub juniorów klubu, trener jest uprawniony i zobowiązany do sprawowania kontroli nad czynnościami zawodników oraz osób wchodzących w skład kadry szkoleniowo-medycznej zespołu.

Należy również wskazać, że czas wykonywania obowiązków kontraktowych przez trenera określony jest wymiarem jego zadań wynikających szczegółowo z konkretnej umowy wiążącej go z klubem. Duże znaczenie prawne ma rodzaj podpisanej umowy tj.: umowa o pracę, umowa zlecenia czy samozatrudnienie. Forma prawna wykonywania pracy ma dalsze konsekwencje prawo-podatkowe.

 

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.