Jakie obowiązki ma profesjonalny zawodnik wobec swojego klubu? Obowiązki zawodnika wobec klubu regulują w pierwszej kolejności kontrakty zawarte pomiędzy zawodnikiem, a klubem, a także uchwały PZPN oraz regulaminy wewnątrzklubowe.

Podstawowymi obowiązkami zawodnika są:

  • reprezentowanie klubu w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, a także w imprezach i spotkaniach popularyzujących klub,
  • aktywny udział w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
  • poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim,
  • stosowanie wyłącznie środków farmakologicznych przepisanych przez lekarza klubowego,
  • przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, a także przestrzegania sportowego trybu życia,
  • troska o powierzone mu mienie, w szczególności o sprzęt sportowy, za który ponosi pełną odpowiedzialność materialną,
  • nie podejmowanie działań mogących narazić dobre imię klubu, jego właścicieli, sponsorów oraz osób z nim bezpośrednio związanych.

Należy wskazać, że oprócz powyższych obowiązków zawodnik m.in.: nie może prowadzić aktywności grożącej mu kontuzją np. jazda na nartach, motocyklach, skuterach wodnych itp., oraz nie może grać w piłkę nożną w drużynach pięcio-, sześcioosobowych itp., chyba, że klub na piśmie wyrazi zgodę na tego rodzaju aktywność sportową. Zabronione jest również prowadzenie takiej działalności gospodarczej lub innej aktywności, która utrudnia pełne zaangażowanie się zawodnika w reprezentowanie klubu, chyba że klub na piśmie wyrazi na to zgodę.

Zabroniony jest także udział zawodnika profesjonalnego w zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek ligowych lub pucharowych odbywających się Polsce. Naruszenie powyższego zakazu pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych łącznie z możliwością rozwiązania kontraktu z winy zawodnika, o czym szerzej w kolejnym wpisie.

 

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu