Jak przejąć zawodników z drużyny wycofanej z rozgrywek?

Jak przejąć zawodników z drużyny wycofanej z rozgrywek? Co dzieje się z zawodnikami po wycofaniu drużyny piłkarskiej z rozgrywek?

Jednym ze sposobów na szybkie pozyskanie zawodników do klubu jest przejęcie zawodników występujących w drużynach piłkarskich, które wycofały się z rozgrywek. Sytuacji z wycofywaniem się poszczególnych drużyn z rozgrywek w ostatnim czasie jest wiele, warto więc znać przepisy dotyczące możliwości przejmowania takich zawodników.

Zgodnie z przepisami piłkarskimi, w sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, zawodnicy profesjonalni uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, są uprawnieni do jednostronnego rozwiązania kontraktu z klubem poprzez oświadczenie złożone klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Natomiast zawodnicy amatorzy uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, automatycznie nabywają status zawodników wolnych i mogą związać się z nowym klubem.

Może być zdjęciem przedstawiającym trawa i tekst „Jak przejąć zawodników z drużyny wycofanej z rozgrywek?”

Podobne artykuły