Granty do 8 tysięcy złotych na projekty sportowe dla dzieci i młodzieży

Granty do 8 tysięcy złotych na projekty sportowe dla dzieci i młodzieży

Program grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu” Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie.

Budżet całego programu to 150.000 złotych, a wysokość jednego grantu to maksymalnie 8000 złotych.

Wnioski o granty mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i pracują z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat, czyli np.: kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia, szkoły i przedszkola.

W ramach programu mogą być realizowane projekty służące rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej, w zakresie fair-play w sporcie (np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie). Preferowane są projekty promujące zasady fair-play w sporcie.

W ramach jednego naboru jedna organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Termin składania wniosków – 22 września 2022 roku.

Więcej informacji na stronie – https://fundacja.santander.pl/bank-mlodych-mistrzow-sportu/

Podobne artykuły