Football Development Institute z roboczą wizytą w polskich klubach piłkarskich

Football Development Institut z roboczą wizytą w polskich klubach piłkarskich

Współpracujący ze mną Marcin Gabor założyciel Football Development Institut w ostatnim czasie odbył kilka wizyt roboczych w polskich klubach piłkarskich. Wizyty związane były z uruchomionym przez Football Development Institut programem specjalnym, dedykowanym klubom piłkarskim w zakresie przeprowadzenia „Audytu merytorycznego” o łącznej wartości 120.000 euro. Akcja została skierowana do klubów na poziomie: PKO Ekstraklasy, Fortuna 1 Ligi oraz II Ligi Piłkarskiej.

Podczas odbytych spotkań Marcin Gabor przekazał wiedzę na temat największych problemów europejskich podmiotów piłkarskich, jednocześnie zaprezentował koncepcję FDI, “Formułę rozwoju Klubów piłkarskich FDI”, a także szczegóły dotyczące audytu merytorycznego. W toku intensywnych rozmów z klubowymi działaczami Marcin Gabor poczynił wiele obserwacji oraz wyciągnął sporo wniosków, które pomogą w procesie decyzyjnym odnośnie do przyszłej współpracy na terenie Polski.

Jak wskazuje Marcin Gabor bezpośrednio po odbytych rozmowach z osobami zarządzającymi klubami piłkarskimi w Polsce – „Zostałem zaproszony na pięć spotkań i każde z nich było inne. Spotykałem się z właścicielami Klubów, Członkami Zarządu oraz Dyrektorami. Dwie rozmowy oceniam jako świetne. Doskonale funkcjonował czynnik ludzki, przedstawiciele Klubów siedli do stołu dobrze przygotowani, wykorzystując dyskusję bezpośrednio do konstruktywnych rozważań. Podczas dwóch innych spotkań również odczuwałem wolę współpracy, chęć rozwoju Klubu, jednak zawiodło przygotowanie do rozmowy ze strony oficjeli. Jeden z “mityngów” oceniam jako absolutnie nieprofesjonalny. I tylko szkoda Klubu, który musi tkwić w tak chaotycznych warunkach. W następnych tygodniach i miesiącach przedstawię więcej informacji na ten temat w formie “worst practice”. Reasumując, chcę uzyskać jasny obraz sytuacji najpóźniej w przyszłym tygodniu. Wówczas zostaną podjęte decyzje, które dwa Kluby (maksymalnie) skorzystają z naszego wsparcia.”

Jak widać po cytowanej wypowiedzi – rozrzut wartości odbytych rozmów oraz poziom przygotowania piłkarskich działaczy do merytorycznych dyskusji jest dość spory. W polskich klubach można spotkać wiele osób profesjonalnych, kompetentnych, otwartych na zmiany, kulturalnych i świadomych konieczności stałego podnoszenia wiedzy, ale niestety wciąż jest także spora grupa działaczy piłkarskich mających cechy skrajnie przeciwne. Z moich obserwacji wynika jednak, że coraz więcej młodych ludzi, którzy rozpoczynają karierę w „football managemencie” otwartych jest na zdobywanie wiedzy i podnoszenie swoich kompetencji zarządczych, jednocześnie dążyc do własnego rozwoju, co automatycznie będzie przekładało się w przyszłości na rozwój polskiej piłki nożnej.

Zarządzenie klubami piłkarskimi, budowanie strategii rozwoju, profesjonalizacja klubów piłkarskich w Polsce to tematy szczególnie mi bliskie, dlatego chętnie wspieram działania podejmowane przez Marcina Gabora w ramach Football Development Institut.

Zachęcam wszystkie osoby zarządzające klubami piłkarskimi do stałej współpracy w ramach Football Club Management by FDI.

Podobne artykuły