Dzisiejsza rozprawa w Piłkarskim Sądzie Polubownym PZPN

Dzisiaj brałem udział w rozprawie przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN dotyczącej zapłaty zaległego wynagrodzenia oraz premii na rzecz zawodnika od klubu piłkarskiego. W sprawie jestem pełnomocnikiem zawodnika.

Podobne artykuły