DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ W SZKOLNYCH KLUBACH SPORTOWYCH! – Termin składania wniosków 28 grudzień 2020

0 komentarzy

DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ W SZKOLNYCH KLUBACH SPORTOWYCH!

Wciąż trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”

Program przewiduje dofinansowanie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Wnioski w ramach naboru mogą składać podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Sportu.

Termin składania wniosków o dotację upływa w dniu 28 grudnia 2020 roku.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.