Do zdobycia granty po 5000 złotych na projekty sportowe i rekreacyjne!

0 komentarzy

Do zdobycia granty po 5000 złotych na projekty sportowe i rekreacyjne!

W ramach programu Wakacyjna AktywAkcja m.in.: kluby sportowe mają szansę na pozyskanie kwoty 5000 złotych na realizację projektów edukacyjno – sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie najbliższych wakacji.

W programie mogą wziąć udział również klubu piłkarskie działające w formie stowarzyszeń lub fundacji.

Celem programu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: lipiec –sierpień 2021.

Granty zostaną przyznane wybranym projektom, które są skierowane do lokalnej społeczności oraz dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej 2021 roku, a także mają zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone realne koszty realizacji. Wydarzenia muszą zostać zrealizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju.
Termin składania wniosków upływa w dniu 21 czerwca 2021 roku.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.