Deklaracje gry amatorów – problemy prawne

Deklaracje gry amatorów – problemy prawne

W związku z końcem sezonu piłkarskiego oraz pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi deklaracji gry zawodników o statusie amatora, przypominam mój wpis umieszczony na Blogu w ubiegłym roku, który cieszył się sporym zainteresowaniem.

W ostatnim czasie odbieram wiele telefonów od zawodników z niższych lig z zapytaniem, co mogą zrobić skoro „ich obecny klub nie chce wyrazić zgody na transfer”, a oni w lipcu, czy sierpniu, czyli po zakończeniu sezonu chcieliby zmienić klub?

Zawodnicy z niższych lig zazwyczaj mają z klubem zawarte Deklaracje gry amatora, a nie profesjonalne Kontrakty. Oznacza to, że na mocy Deklaracji gry amatora związani są z klubem jedynie do końca czerwca danego roku (do 30 czerwca). Inaczej mówiąc, jeśli zawodnik nie podpisze nowej Deklaracji gry amatora na kolejny sezon rozgrywkowy, to od dnia 1 lipca jest wolnym zawodnikiem!

W myśl przepisów piłkarskich – zawodnik wolny oznacza zawodnika, który nie jest związany z klubem kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub deklaracją gry amatora.

Wolny zawodnik, czyli m.in.: taki który nie ma obowiązującej Deklaracji gry amatora nie podlega „transferowi” i może w dowolnym czasie podpisać Deklarację gry amatora lub Kontrakt z nowym klubem bez zgody poprzedniego. Zgodnie z przepisami piłkarskimi niedopuszczalny jest transfer zawodnika wolnego.

Oczywistym jest, że w niektórych przypadkach poprzedni klub będzie mógł domagać się zapłaty ekwiwalentu za takiego zawodnika, ale jest to odrębny temat i problem pomiędzy klubami.

Zawodniku pamiętaj więc, że na mocy Deklaracji gry amatora jesteś związany z klubem tylko maksymalnie przez okres 12 miesięcy, który to okres zawsze kończy się 30 czerwca, a tym samym od dnia 1 lipca jesteś wolnym zawodnikiem i możesz swobodnie wybrać sobie nowy klub.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami piłkarskimi klub odstępujący jest zobowiązany do wydania oświadczenia o wygaśnięciu deklaracji gry amatora w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku przez zawodnika. Jeśli więc masz problemy formalne z rejestracją w nowym klubie to wystąp na piśmie do poprzedniego klubu o wydanie takiego oświadczenia!

W sytuacji, kiedy w terminie 3 dni Twój dotychczasowy Klub nie wyda Ci oświadczenia o wygaśnięciu Deklaracji gry amatora, wyrejestrowanie może nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ związku piłki nożnej właściwy dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ (jeśli nie podpisałeś z poprzednim klubem Deklaracji gry amatora na kolejny sezon to powinieneś bez problemu zostać zarejestrowany w nowym klubie).

W przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w sprawie zmiany przynależności klubowej zawodnika amatora, kiedy zawodnik nie złożył Deklaracji gry amatora w klubie na kolejny sezon rozgrywkowy o zmianie jego przynależności klubowej rozstrzyga Wydział Gier związku piłki nożnej, a w przypadku klubów z różnych związków piłki nożnej – Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, zaś w przypadku klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy.

Zapamiętaj – jeśli uczestniczysz w rozgrywkach piłkarskich na podstawie Deklaracji gry amatora to 1 lipca każdego roku automatycznie stajesz się wolnym zawodnikiem i możesz swobodnie zmienić klub!

Przypominam, że tematyka deklaracji gry amatorów omawiana jest przeze mnie szczegółowo podczas prowadzonych szkoleń i kursów, a także podczas nowego projektu edukacyjnego dla klubów i szkółek piłkarskich Akademia Prawa Rodziców Młodych Zawodników.

Nagrania z moich szkoleń z nielimitowanym dostępem można zakupić pod linkiem – https://prawopilkarskie.pl/kursy/

Podobne artykuły