Dekalog prawny rodziców młodych piłkarzy: Zasada 9/10 – Wykup prywatną polisę ubezpieczeniową !

Wykup prywatną polisę ubezpieczeniową

Przepisy ustawy o sporcie nakazują klubom sportowym ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, jednak nie wskazują nawet minimalnej kwoty takiego ubezpieczenia.

W praktyce bardzo duża liczba klubów ubezpieczenia zawodników na najniższe możliwe kwoty lub dokonuje ubezpieczenia grupowego. Takie działanie powoduje, że w razie kontuzji zawodnik z polisy otrzyma niewielkie kwoty które nie pokryją kosztów np.: zabiegu operacyjnego, czy długotrwałej rehabilitacji.

Rekomenduje, aby rodzice zawodników dodatkowo, prywatnie ubezpieczali swoje dzieci. Na rynku obecnie jest bardzo dużo ofert ubezpieczeń sportowych dedykowanych dla zawodników piłki nożnej.

Porównując oferty ubezpieczenia, warto w szczególności sprawdzić zakres ubezpieczenia i ewentualne wyłączenia spod ubezpieczenia.

Podobne artykuły