Dekalog prawny rodziców młodych piłkarzy: Zasada 8/10 – Sprawdź, czy klub posiada ubezpieczenie

Sprawdź, czy klub posiada ubezpieczenie

Obowiązkiem każdego klubu sportowego jest ubezpieczenie każdego zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wobec powyższego – zarówno zawodnik amator, jak i zawodnik profesjonalny powinien zostać ubezpieczony przez klub.

Klub ma również obowiązek wydania na żądanie zawodnika polisy ubezpieczeniowej.

W przypadku zawodników posiadających kontrakt piłkarski, brak posiadania lub brak wydania polisy jest podstawą do rozwiązania kontraktu z winy klubu.

Podobne artykuły