Dekalog prawny rodziców młodych piłkarzy: Zasada 7/10 – Rozlicz się z klubem

W niedziele opisujemy zasadę numer 7 z 10 zasad naszego Dekalogu prawnego rodziców młodych piłkarzy – Rozlicz się z klubem !

W przypadku wygaśnięcia deklaracji gry amatora albo w przypadku wygaśnięcia kontraktu (upływu okresu na który został zawarty) lub w przypadku zakończenia współpracy z klubem na podstawie porozumienia stron, zawodnik powinien rozliczyć się z klubem m.in.: zdając sprzęt sportowy. Warto pozyskać od klubu protokół odbioru pobranego sprzętu.

Dodatkowo klub, na wniosek zawodnika, zobowiązany jest do wydania dokumentu, w którym będzie potwierdzone, że zawodnik jest wolnym zawodnikiem (nie jest już związany z klubem ani deklaracją gry amatora ani kontraktem) oraz że jest w pełni rozliczony z klubem. Wydanie przez klub takiego pisemnego oświadczenia jest obowiązkiem klubu uregulowanym w przepisach PZPN, ale w tym celu musimy złożyć pisemny wniosek do klubu.

Przy tej okazji należy zwrócić uwagę na inny praktyczny problem często pojawiający się w przypadku chęci zakończenia przez zawodnika współpracy z danym klubem tj.: problem istnienia kilku odrębnych podstaw prawnych związania się z klubem.

Co mam na myśli ?

Otóż często zdarzają się sytuacje w których zawodnicy oprócz podpisanej w klubie deklaracji gry lub zawartego kontraktu dodatkowo podpisali z tym klubem (lub z podmiotem z nim powiązanym np: szkołą lub szkółką piłkarską działającą jako odrębny od klubu podmiot) odrębną umowę szkoleniową albo zaakceptowali warunku regulaminu szkolnego, czy też pobierają stypendium od miasta w którym funkcjonuje dany klub.

Należy pamiętać, że wygaśnięcie deklaracji gry w klubie nie koniecznie powoduje zakończenie innych stosunków prawnych np: nie powoduje to automatycznego wygaśnięcia zawartych umów szkoleniowych.

W takich sytuacjach należy pamiętać o zakończeniu wszystkich łączących nas z klubem stosunków prawnych, aby w przyszłości nie narazić się na niepotrzebne problemy prawne związane np: z koniecznością płatności wynikających z trwających nadal (niezakończonych) umów cywilnoprawnych.

Podobne artykuły