Dekalog prawny rodziców młodych piłkarzy: Zasada 6/10 – Od 15 roku życia zawodnik może podpisać tzw.: Kontrakt U18

Od 15 roku życia zawodnik może podpisać tzw.: Kontrakt U18

15 urodziny piłkarza to bardzo ważna data. Od 15 roku życia zawodnik może zacząć współpracę z agentem piłkarskim oraz od 15 roku życia zawodnik może związać się z klubem piłkarskim kontraktem U18.

Kontrakty U18 zawierają sporo odmienności od kontraktów seniorskich m.in.: określają minimalne wynagrodzenie zawodnika (minmum 500 zł brutto miesięcznie), określają maksymalny okres obowiązywania na 3 lata (kontrakty seniorskie na 5 lat) oraz zakazują jednostronnego rozwiązywania kontraktów U18 nawet mimo braku wypełniania obowiązków przez kluby piłkarskie.

Jeśli zawodnik chciałby rozwiązać kontrakt U18 musiałby zawrzeć z klubem odpowiednie porozumienie lub musiałby skierować sprawę do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Podpisanie kontraktu U18, jest więc bardzo ważnym wydarzeniem w karierze młodego zawodnika, wobec czego warto dobrze przemyśleć taki ruch.

Podobne artykuły