Dekalog prawny rodziców młodych piłkarzy: Zasada 5/10 – Sprawdź, czy agent piłkarski działa legalnie

Wydawać by się mogło, że agenci piłkarscy współpracują tylko z zawodowymi (“profesjonalnymi i znanymi”) zawodnikami, jednak w naszych realiach agenci piłkarscy rozpoczynają współpracę z młodymi zawodnikami, często z małych klubów, którzy jeszcze nigdy nie mieli kontaktu z profesjonalnym futbolem.

Dzisiejsza zasada dotyczy więc w praktyce każdego zawodnika niezależnie tego czy jest amatorem czy zawodowcem.

W 2023 roku zmieniły się przepisy o agentach piłkarskich. Oprócz zmiany nazewnictwa (wcześniej “pośrednik transakcyjny”), obecnie jest wymóg posiadania przez agentów piłkarskich licencji FIFA.

Licencje FIFA agent piłkarski może uzyskać po zdaniu egzaminu i spełnieniu licznych wymogów prawnych np.: brak karalności, brak zatrudnienia w klubie piłkarskim lub w związku piłkarskim (“brak konfliktu interesów”).

Pamiętaj, że nie ma obowiązku współpracy z agentem piłkarskim.

Jeśli już zdecydujesz się na współpracę z taka osobą to najpierw koniecznie zweryfikuj, czy osoba ta działa legalnie i posiada licencje FIFA – możesz to sprawdzić pod tym linkiem – https://agents.fifa.com/directory-agents

Przed zawarciem umowy o reprezentowanie z agentem piłkarskim wymagane jest skorzystanie z porady prawnej (np: radcy prawnego) na temat treści umowy oraz płynących z niej praw i obowiązków dla zawodnika albo złożenie na piśmie oświadczenia o tym że zawodnik został poinformowany o możliwości skorzystania z takiej pomocy prawnika i zrezygnował z tej możliwości.

Zgodnie z prawem, zawodnik najwcześniej może rozpocząć współpracę z agentem piłkarskim po skończeniu 15 roku życia. Każda próba podpisania umowy z zawodnikami młodszymi jest nielegalna (pierwszy kontakt ze strony agenta z celu podpisania umowy z zawodnikiem może nastąpić nie wcześniej na 6 miesięcy przed ukończeniem 15 roku życia za zgodą rodziców). Agent może podpisać umowę o reprezentowanie z zawodnikiem maksymalnie na 2 lata.

Pamiętaj też, że praca agenta piłkarskiego skupia się głównie na pośredniczeniu w przeprowadzaniu transferów, natomiast pozostałe czynności wykonywane dla zawodnika takie jak np: udzielanie porad prawnych, planowanie finansowe, skauting, wszelkie doradztwo (consulting), zarządzanie prawami do wizerunku oraz negocjowanie umów handlowych dla zawodnika nie wchodzą w główny trzon pracy agenta (co nie wyklucza że agent również może się tym zajmować jeśli posiada w tym zakresie odpowiednią wiedzę i kompetencje). Dlatego też w swojej codziennej pracy agenci piłkarscy zazwyczaj wspomagają się prawnikami sportowymi oraz doradcami podatkowymi i innymi specjalistami.

Na koniec pamiętaj, że zgodnie z nowymi przepisami FIFA/PZPN mimo zawartej umowy o reprezentowanie z agentem piłkarskim, jako zawodnik masz możliwość samodzielnego (z wyłączeniem agenta) negocjowania i zawarcia kontraktu z klubem.

Podobne artykuły