Dekalog prawny rodziców młodych piłkarzy: Zasada 10/10 – Nie bój się zgłaszać nieprawidłowości do organów Polskiego Związku Piłki Nożnej

Nie bój się zgłaszać nieprawidłowości do organów Polskiego Związku Piłki Nożnej

Każdy klub piłkarski uczestniczący w rozgrywkach organizowanych przez wojewódzkie związki piłki nożnej lub Polski Związek piłki nożnej działa m.in.: na podstawie przepisów ustawy o sporcie, ustawy o stowarzyszeniach lub fundacjach oraz przepisów uchwał Zarządu Polskiego Związki Piłki Nożnej.

Przepisy te nakładają na kluby wiele obowiązków oraz wskazują organy nadzorcze i kontrolne, do których można kierować informacje o ewentualnych nieprawidłowościach. Oprócz takich organów jak ministerstwa, urzędy miasta i gminy, starostwa, sądy rejestrowe – to kluby piłkarskie podlegają również pod władzo organów piłkarskich.

Kluby piłkarskie muszą przestrzegać różnego rodzaju regulaminów sportowych, w tym przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. W razie naruszenia tych przepisów można kierować sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN. Natomiast jeśli mamy problemy związane np.: brakiem zapłaty wynagrodzenia z kontraktu piłkarskiego to takie sprawy należy kierować do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Będąc rodzicem młodego zawodnika nie bój się przeciwstawiać nieprawidłowościom i nie bój się walczyć o prawa swoje i Twojego dziecka.

 

Dzięki że byliście ze mną że ostatnie 10 dni podczas naszego Dekalogu prawnego rodziców młodych piłkarzy !

Podobne artykuły