Dekalog prawny rodziców młodych piłkarzy: Zasada 1/10 – Konsultuj z prawnikiem dokumenty przed ich podpisaniem

Dekalog prawny rodziców młodych piłkarzy: Zasada 1/10 – Konsultuj z prawnikiem dokumenty przed ich podpisaniem

W mojej codziennej pracy spotykam się z licznymi problemami zawodników (rodziców młodych zawodników) związanymi z tym, że jakiś czas temu podpisali, bez czytania i bez konsultacji, dokumenty przygotowane i podsunięte im przez klub. Zazwyczaj taki proceder odbywa się „na szybko”, czyli klub prosi zawodników lub rodziców zawodników o pilne podpisanie (najlepiej jeszcze dziś) dokumentów, argumentując to tym że są one potrzebne już w tej chwili.

Niestety bardzo dużo osób ulega tej presji i podpisuje bez zastanowienia różnego rodzaju dokumenty, ufając klubowi że to „przecież dla ich dobra”.

Konsekwencje prawne złożenia podpisu na dokumencie, co oczywiste mogą być bardzo poważne. W „świecie piłki nożnej” może to dotyczyć złożenia podpisu np.: na deklaracji gry amatora na kolejny sezon, która uwiąże zawodnika na kolejny rok w klubie bez możliwości odejścia do innego klubu (spotkałem się z procederem podsuwania do podpisu kliku deklaracji „in blanco” tj.: na kilka sezonów do przodu !), podpisanie niekorzystnego kontraktu U18, czy podpisanie dokumentu o zrzeczeniu się roszczeń np.: zaległego wynagrodzenia) wobec klubu w przypadku chęci „polubownego” rozstania się z dotychczasowym klubem.

Tutaj pokutuje niestety brak świadomości prawnej polskiego społeczeństwa, co w świecie piłki nożnej rodzi bardzo poważne konsekwencje, niejednokrotnie związane z przymusowym zakończeniem kariery sportowej bo i takie przypadki już wielokrotnie obserwowałem.

Moja rada – konsultuj z prawnikiem dokumenty przedstawiane do podpisu przez klub, to dużo nie kosztuje, a może zaoszczędzić w przyszłości wiele pieniędzy i nieprzyjemności.

Jeśli nie chcesz lub nie możesz skonsultować sprawy z prawnikiem, to przynajmniej nie działaj pod wpływem presji i poproś klub o 1-2 dni do namysłu nad treścią dokumentu, który ma zostać podpisany.

Podobne artykuły