Darowizny do 200.000 zł na sportowe projekty infrastrukturalne ! Termin składania wniosków – 13 wrzesień 2022

Darowizny do 200.000 zł na sportowe projekty infrastrukturalne ! Termin składania wniosków – 13 wrzesień 2022

W ramach konkursu „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o darowizny w wysokości od 50.000 zł do 200.000 zł. Wkład własny to co najmniej 20% kosztów całego projektu.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o darowiznę może złożyć właściciel, najemca lub dzierżawca obiektów infrastrukturalnych z zakresu sportu lub kultury, który działa jako organizacja pozarządowa w sferze pożytku publicznego zgodnie ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołana do realizacji, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego albo jednostka sektora finansów publicznych.

Na co można przeznaczyć otrzymaną dotacje ?

Darowiznę można przeznaczyć na m.in.: budowę elementów infrastruktury sportowej lub kulturalnej takich jak, np. siłownia plenerowa, ścieżka sportowo-edukacyjnej, sportowy placu zabaw, ścianka wspinaczkowa, park linowy, boisko do lekkoatletyki, np. bieżnia, podstawowe boiska do gier zespołowych, boisko do gry w szachy, strzelnica, namiot/hala sportowa, zadaszenie boiska/kortu/widowni, kontener z szatniami/węzłem sanitarnym/magazynem sprzętu sportowego, pomost do cumowania żaglówek, kajaków, tor łuczniczy, tor wrotkarski, tor rolkowy, skate-park, ścieżka rowerowa, wiata rowerowa, amfiteatr, scena zewnętrzna, kino plenerowe, teatr plenerowy, ścieżka kulturalno- edukacyjna, edukacyjny plac muzyczny itp., a także na rewitalizację/remont obiektów sportowych bądź kulturalnych takich jak, np. naprawa dachu, wymiana okien, wymiana podłogi/nałożenie nawierzchni antypoślizgowej, naprawa/wymiana nawierzchni boiska, naprawa ogrodzenia, remont sali gimnastycznej/bibliotecznej, np. malowanie, modernizacja oświetlenia, modernizacja nagłośnienia, modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego, modernizacja widowni, adaptacja pomieszczeń do celów sportowych lub kulturalnych, modernizacja sceny, rewitalizacja amfiteatru/kina plenerowego itp., wymianę/zakup wyposażenia trwałego infrastruktury sportowej bądź kulturalnej, np. piłkochwyty, trybuny, ławki, krzesła/fotele dla widzów, sprzęt sportowy, np. drabinki ścienne, trenażery, bieżnie, bramki, kosze itp., wyposażenia zaplecza sanitarno-szatniowego, np. umywalki, prysznice, szafki, stojaki na rowery, regały na książki, audiobooki, stoły i krzesła do zajęć kulturalnych, telebimy, ekrany, ekrany pneumatyczne, projektor, pianino/fortepian, kurtyna itp., a także na zakup wyposażenia ruchomego np. piłki, znaczniki, pachołki, książki, audiobooki itp.

Regulamin dotacji oraz szczegółowe informacje na stronie Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej – https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/

Podobne artykuły