Czy zawodnik musi uczestniczyć w szkoleniach pozasportowych ?

Czy zawodnik musi uczestniczyć w szkoleniach pozasportowych ?

Nowe przepisy kontraktowe Polskiego Związku Piłki Nożnej zobowiązują zawodników do dokształcania pozasportowego.

Co to oznacza ?

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2024 roku przepisami uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej każdy kontrakt piłkarski powinien zawierać zapis ze zobowiązaniem zawodnika do udziału w szkoleniach, organizowanych przez PZPN lub innego organizatora rozgrywek, w szczególności dotyczących przeciwdziałaniu korupcji w sporcie oraz przepisów antydopingowych.

Wobec tego – według nowych przepisów zawodnicy posiadający kontrakty piłkarskie będą zobowiązani do brania udziału w szkoleniach im dedykowanych, których organizatorem jest np.: Polski Związek Piłki Nożnej lub spółka Ekstraklasa S.A.

W przypadku bezzasadnej odmowy udziału w tego typu szkoleniach, zawodnik będzie naruszał kontrakt oraz przepisy piłkarskie.

Podobne artykuły