Czy w klubie analizujecie przebieg kariery sportowej swoich byłych zawodników?

Czy w klubie analizujecie przebieg kariery sportowej swoich byłych zawodników?

Ostatnio zadałem takie pytanie jednemu z właścicieli klubu piłkarskiego.

Nie, po co to robić, osoby pracujące w klubie i tak mają nadmiar pracy”.

Taka odpowiedź oczywiście mnie nie zaskoczyła, ale po wcześniej przygotowanej prze zemnie analizie okazało się, że ów klub tylko z czterech ostatnich okienek transferowych ma do odzyskania od innych klubów zaległe ekwiwalenty piłkarskie w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.

Osoby zarządzające klubami piłkarskimi bardzo często zapominają bowiem o przepisie prawa piłkarskiego mówiącym o tzw. okresie karencji w ekwiwalentach.

O co chodzi?

W sytuacji kiedy zawodnik z Twojego klubu zmienia przynależność klubową do innego klubu w ramach ekwiwalentu (jako zawodnik wolny) to Twojemu klubowi należy się ekwiwalent wyliczany według wzoru matematycznego, którego jedną ze składowych jest współczynnik (kategoria) klubu do którego przechodzi. Im wyższa kategoria klubu pozyskującego tym wyższy należny Tobie ekwiwalent.

Jeśli jednak zadowolimy się zapłatą tegoż ekwiwalentu i nie będziemy dalej monitorowali kariery sportowej tego zawodnika możemy utracić kolejne (dużo większe pieniądze) z kolejnej zmiany przynależności klubowej tego zawodnika, jeśli taka kolejna zmiana nastąpi w okresie 18 miesięcy do klubu z wyższej kategorii niż klub który już (pierwotnie) zapłacił nam ekwiwalent.

Jaka jest definicja okresu karencji?

Okres karencji, czyli okres 18 miesięcy liczony od momentu wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora. Jeśli w tym okresie, po zmianie przynależności do klubu pozyskującego, zawodnik ponownie (1 raz lub więcej) zmieni przynależność klubową, w wyniku której zostanie potwierdzony do klubu zakwalifikowanego do wyższej kategorii klasy rozgrywkowej, to nowy klub pozyskujący będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz pierwotnego klubu odstępującego, ekwiwalentu za wyszkolenie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością ekwiwalentu, którą zapłaciłby w przypadku pozyskania zawodnika bezpośrednio z pierwotnego klubu pozyskującego, a wysokością przysługującą pierwotnemu klubowi odstępującemu od poprzedniego klubu pozyskującego.

Co z ekwiwalentami zagranicznymi?

Podobnie, jak w przypadku polskiego ekwiwalentu należy monitorować kariery naszych byłych zawodników, którzy wyjechali do klubu zagranicznego, bowiem w takiej sytuacji możemy być uprawieni do uzyskania od klubów zagranicznych Training Compensation lub Solidarity Contribution, a sumy jakie można uzyskać na tej podstawie są już liczone w dziesiątkach oraz setkach tysięcy euro.

Pamiętaj także, że możliwość odzyskania ekwiwalentów piłkarskich przedawnia się z upływem 2 lat, a więc jeśli jesteś osobą zarządzającą klubem piłkarskim powinieneś już dzisiaj zastanowić się czy nie warto dokonać szczegółowego monitoringu przebiegu kariery piłkarskiej Twoich byłych zawodników.

Podobne artykuły