Czy przepisy dyskryminują trenerów piłki nożnej kobiecej ?

Czy przepisy dyskryminują trenerów piłki nożnej kobiecej ?

W ostatnim czasie trafiła do mnie ciekawa sprawa związana ze sporem trenera jednej z drużyn piłki nożnej kobiet oraz klubu piłkarskiego na tle zawartego kontraktu trenerskiego.

Podczas analizowania tej sprawy okazało się, że przepisy uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczące zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej nie obejmują w takim samym zakresie ochroną trenerów piłki nożnej mężczyzn i kobiet.

Przepisy te, aby chronić trenerów piłki nożnej narzucają klubom piłkarskim podpisywanie profesjonalnych oraz amatorskich kontraktów z trenerami na zasadach lepiej chroniących prawnie tych trenerów, ale w sposób obligatoryjny narzucają to tylko niektórym klubom piłkarskim i tylko w zakresie piłki nożnej mężczyzn.

Zgodnie bowiem z tymi przepisami profesjonalnym kontraktem trenerskim jest umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę zawierana obligatoryjnie przez klub sportowy z pierwszym trenerem prowadzącym zespół Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej jedenastoosobowej, jak również z pierwszym trenerem prowadzącym zespół uczestniczący w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, zaś fakultatywnie z każdym innym trenerem piłki nożnej.

Dodatkowo zgodnie z tymi przepisami amatorskim kontraktem trenerskim jest umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę zawierana obligatoryjnie przez klub sportowy z trenerem prowadzącym zespół III lub IV ligi piłki nożnej jedenastoosobowej – którego nie łączy z klubem podpisany profesjonalny kontrakt trenerski – a fakultatywnie z każdym innym trenerem piłki nożnej, z wyłączeniem trenerów prowadzących zespoły Ekstraklasy, I i II ligi lub klub uczestniczący w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.

Jak widać z powyższych uregulowań, nie obejmują one w sposób obligatoryjny trenerów drużyn kobiecych, choćby trenerów Ekstraligi Kobiet.

 

Ale w czym jest problem ?

W praktyce problem polega na tym, że trenerzy piłki nożnej mężczyzn np.: trenerzy drużyn Ekstraklasy, I i II Ligi muszą mieć obligatoryjnie zawarty kontrakt piłkarski według przepisów PZPN, co automatycznie chroni tych trenerów w razie jednostronnego rozwiązania kontraktu przez klub piłkarski – w takiej sytuacji trener jest uprawniony do uzyskania pełnego wynagrodzenia z kontraktu, aż do dnia do którego kontrakt został pierwotnie zawarty.

W przypadku trenerów piłki nożnej kobiet – nawet tych z najwyższej klasy rozgrywkowej tj.: w przypadku trenerów Ekstraligi Kobiet, trenerzy nie mają automatycznej ochrony wynikającej z przepisów PZPN.

W skrócie można powiedzieć, że trener zespołu z II Ligi piłki nożnej męskiej ma zagwarantowaną większą ochronę prawną niż trener Ekstraligi kobiet, który nie podlega pod przepisy PZPN.

 

Oczywiście, w praktyce istnieje przecież możliwość wynegocjowania sobie przez trenerów piłki nożnej kobiecej dogodnych warunków kontraktu piłkarskiego na etapie jego zawierania, co nie zmienia faktu że przepisy uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczące zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej w sposób odmienny chronią trenerów piłki nożnej męskiej i żeńskiej, co w konsekwencji może stanowić poważne naruszenie zasad równouprawnienia.

Temat jest rozwojowy i w najbliższym czasie zostaną prawdopodobnie podjęte działania mające na celu wykazanie przed sądem dyskryminacji trenerów piłki nożnej kobiecej, co miejmy nadzieje przyczyni się w przyszłości do zmiany przepisów PZPN i poprawy statusu tej grupy trenerów piłki nożnej.

Podobne artykuły