Czy polskie kluby piłkarskie zostaną bez zawodników w lipcowych meczach ligowych ?

Czy polskie kluby piłkarskie zostaną bez zawodników w lipcowych meczach ligowych ?

W związku ze wznowieniem rozgrywek Ekstraklasy, I i II Ligi po ich zawieszeniu spowodowanym pandemią Koronawirusa – sezon rozgrywkowy 2019/2020 zakończy się dopiero 31 lipca 2020 roku. Należy pamiętać, że kontrakty o profesjonalne uprawienie piłki nożnej zawodników, o ile nie są zawarte na kolejne sezony rozgrywkowe, wygasają 30 czerwca 2020 roku.

W związku z powyższym, zawodnicy, których kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej wygasają w dniu 30 czerwca 2020 roku, nie będą mogli uczestniczyć w meczach zaplanowanych na lipiec 2020 roku.

Aby zawodnicy posiadali podstawę prawną do udziału w lipcowych spotkaniach konieczne jest zawarcie, odrębnie z każdym zawodnikiem, aneksu do Kontraktu przedłużającego jego długość obowiązywania do 31 lipca 2020 roku. Podstawę prawną do takiego niestandardowego działania daje uchwała nr IV/48 z dnia 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad postępowania w sytuacji wznowienia rozgrywek w sezonie 2019/2020.

Zgodnie ze wskazaną Uchwałą Zarządu PZPN kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodników klubów uczestniczących w kontynuowanych rozgrywkach, których okres obowiązywania kończy się 30 czerwca 2020 roku mogą być przedłużone do 31 lipca 2020 roku za zgodą klubu i zawodnika.

W sytuacji, gdy przed dokonaniem przedłużenia okresu obowiązywania kontraktu zawodnik złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 roku, przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu wymaga dodatkowo zgody klubu, w którym zawodnik wcześniej złożył deklarację gry amatora lub z którym zawarł kontrakt.

Należy pamiętać, że aneks do obowiązującego kontraktu lub nowy kontrakt, winien być złożony we właściwym dla danego klubu Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej i organie prowadzącym rozgrywki w ciągu 2 dni od jego zawarcia, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Jeśli okres obowiązywania kontraktu nie zostanie przedłużony, zawodnik nie może być potwierdzony do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek kontynuowanych rozgrywkach do zakończenia sezonu 2019/2020.

W przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania kontraktu zawodnika, który jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 roku zawodnik nie może być potwierdzony do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek kontynuowanych rozgrywkach do zakończenia sezonu 2019/2020.

Co więcej, w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania kontraktu zawodnika, który jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 roku, zawodnik może być potwierdzony do klubu nie wcześniej niż 1 sierpnia 2020 roku.

Dodatkowo, kluby piłkarskie powinny także pamiętać o ubezpieczeniu zawodników na miesiąc lipiec 2020 roku.

Podobne artykuły