Brak płatności ekwiwalentu za wyszkolenie, a uprawnienie zawodnika do gry w nowym klubie

Brak płatności ekwiwalentu za wyszkolenie, a uprawnienie zawodnika do gry w nowym klubie

Okres wakacyjny to najczęstszy okres zmian przynależności klubowych zawodników. O kwestii automatycznego wygasania deklaracji gry amatora z dniem 30 czerwca każdego roku, a tym samym uzyskiwania przez zawodników od dnia 1 lipca statusu zawodników wolnych, czyli nie związanych z żadnych klubem piłkarskim – pisałem w poprzednim poście.

W kontekście powyższego postu wiele kontrowersji budzi kwestia konieczności zapłaty poprzedniemu klubowi zawodnika ekwiwalentu za wyszkolenie przez jego nowy klub.

Obowiązek zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników od 12 roku życia regulują przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Co ważne, przepisy nie rozgraniczają tutaj klubów piłkarskich, które szkolą zawodników nieodpłatnie i tych które za szkolenie pobierają składki członkowskie lub wynagrodzenie w innej formie od rodziców zawodników czy od samych zawodników. W świetle obowiązujących przepisów – obu rodzajom klubów należy się taki sam ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika od kolejnego klubu, w którym zawodnik wolny zostanie zarejestrowany po 30 czerwca.

O wyjątkach kiedy można uniknąć zapłaty ekwiwalentu pisałem już w moich poprzednich postach.

Dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na sytuację, kiedy deklaracja gry zawodnika wygasła i zawodnik już jako zawodnik wolny związał się z nowym klubem, przy czym nowy klub nie uregulował ekwiwalentu za wyszkolenie na rzecz ostatniego (poprzedniego) klubu tego zawodnika, mimo istnienia takiego obowiązku.

Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej – „w przypadku sporów pomiędzy zainteresowanymi klubami co do wysokości ekwiwalentu, zawodnik może być uprawniony do gry w klubie”. Wobec powyższego, spór pomiędzy klubami o ekwiwalent nie uniemożliwia uprawienia zawodnika do gry w nowym klubie.

W przypadku sporu co do wysokości ekwiwalentu, zgodnie z nowelizacją przepisów, spór należy oddać pod rozstrzygnięcie Piłkarskiemu Sądowi Polubownemu działającemu przy Polskim Związku Piłki Nożnej. Należy także pamiętać, że dopiero brak realizacji zapłaty ekwiwalentu w terminie określonym w orzeczeniu powoduje automatyczne zweryfikowanie wyników meczów z udziałem zawodnika jako walkower 0:3 na niekorzyść drużyny klubu pozyskującego.

Pamiętać również trzeba, że roszczenia o zapłatę ekwiwalentów przedawniają się. Postępowanie w sprawach ekwiwalentowych może być wszczęte przez klub nie później niż 24 miesiące od zmiany przynależności klubowej zawodnika.

Podobne artykuły