Bezzwrotne pożyczki w kwocie 5000 złotych dla klubów piłkarskich

0 komentarzy

Bezzwrotne pożyczki w kwocie 5000 złotych dla klubów piłkarskich

Kolejną nowością wprowadzoną w tzw. Tarczach antykryzysowych jest możliwość ubiegania się o tzw. mikro pożyczkę w wysokości 5000 złotych przez organizacje pozarządowe, czyli m.in.: stowarzyszenia i fundacje.

Aby uzyskać przedmiotowe wsparcie, dana organizacja musiała prowadzić działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Wniosek o pożyczkę składa się do właściwego ze względu na siedzibę organizacji powiatowego urzędu pracy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tej instytucji. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 złotych. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 złotych.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegać umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jest to już kolejne wsparcie finansowe w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, z którego mogą korzystać również kluby piłkarskie.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.