Automatyczne przedłużenie kontraktu piłkarskiego według nowych przepisów PZPN

Automatyczne przedłużenie kontraktu piłkarskiego według nowych przepisów PZPN

Nowe przepisy piłkarskie Polskiego Związku Piłki Nożnej, które obowiązują od 1 stycznia 2024 roku dopuszczają wprost możliwość automatycznego (bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez klub lub zawodnika) przedłużenia kontraktu po spełnieniu określonych w kontrakcie warunków (np.: rozegranie określonej liczby minut, zdobycie określonej liczby bramek, czy awans do wyższej klasy rozgrywkowej).

 

Co do zasady okres obowiązywania kontraktu może zostać przedłużony w trzech przypadkach:

a) na podstawie aneksu do kontraktu (konieczne zawarcie przez strony pisemnego aneksu)

b) poprzez realizację opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu (konieczne odpowiednie zastrzeżenie takiej opcji w kontrakcie oraz konieczne złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z tej opcji w odpowiednim terminie)

c) samoczynnie, poprzez spełnienie się warunku zastrzeżonego w treści kontraktu (warunek automatyczny).

 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej – kontrakt może zawierać warunek, którego ziszczenie się skutkuje automatycznym przedłużeniem okresu obowiązywania kontraktu, w szczególności warunek uzależniony od osiągnięć sportowych zawodnika lub zespołu klubu. W takim przypadku zawodnik w kontrakcie zrzeknie się uprawnienia do zawarcia przyszłego kontraktu z innym klubem piłkarskim (na 6 miesięcy przed zakończeniem okresy obowiązywania dotychczasowego kontraktu), w okresie do dnia, w którym warunek stał się niemożliwy do spełnienia. O ile strony nie postanowią inaczej, wynagrodzenie indywidualne zawodnika w przedłużonym okresie obowiązywania kontraktu nie może być niższe niż w ostatnim sezonie rozgrywkowym pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu.”

 

W odróżnieniu od tzw.: klauzuli jednostronnego przedłużenia kontraktu, automatyczne przedłużenie kontraktu nie musi gwarantować zawodnikowi podwyższenia wynagrodzenia w okresie na który kontrakt został przedłużony (zawodnik w tym przypadku nie musi mieć zagwarantowanej podwyżki wynagrodzenia o minimum 20%). Za zgodą zawodnika, jego wynagrodzenie po przedłużeniu może być nawet niższe niż pobierane przed automatycznym przedłużeniem.

Podobne artykuły