Annexe nr 7 do RSTP – FIFA przedłużyła możliwość zawieszania kontraktów piłkarskich dla zawodników i trenerów w klubach z Rosji i Ukrainy !

Annexe nr 7 do RSTP – FIFA przedłużyła możliwość zawieszania kontraktów piłkarskich dla zawodników i trenerów w klubach z Rosji i Ukrainy !

FIFA podjęła decyzję o kontynuowaniu pomocy zawodnikom, trenerom i klubom dotkniętym wojną na Ukrainie. Zawodnicy i trenerzy będą mieli prawo do jednostronnego zawieszenia swoich kontraktów piłkarskich do 30 czerwca 2024 roku.

W związku z trwającą sytuacją wynikającą z wojny na Ukrainie i po dyskusjach między FIFA, UEFA, Europejskim Stowarzyszeniem Klubów, FIFPRO i Forum Lig Światowych, Prezydium Rady FIFA – z udziałem Prezydenta FIFA i sześciu prezydentów konfederacji – podjęło w 22 maja 2023 roku jednogłośnie decyzję o zmianie Załącznika 7 do Regulaminu Statusu i Transferu Zawodników (RSTP), który ustanawia zestaw tymczasowych zasad dotyczących wyjątkowej sytuacji wynikającej z wojny na Ukrainie.

Decyzja o rozszerzeniu i dostosowaniu ram prawnych jest następstwem przyjęcia przez Prezydium przepisów tymczasowych w dniach 7 marca 2022 roku i 16 marca 2022 roku, które zapewniły pilną pewność prawną i jasność w wielu ważnych kwestiach regulacyjnych oraz późniejszej decyzji podjętej przez Prezydium w dniu 20 czerwca 2022 roku o przedłużeniu obowiązywania tych przepisów tymczasowych. Zasady te zostały w pełni zatwierdzone przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w niedawnym postępowaniu CAS 2022/A/9016 FC Szachtar Donieck przeciwko FIFA.

Aby nadal pomagać zawodnikom, trenerom i klubom dotkniętym wojną na Ukrainie, a jednocześnie zachować rozsądną równowagę między wszystkimi interesami i uniknąć nadużyć, załącznik 7 do RSTP został dostosowany w następujący sposób – najważniejsze założenia:

a) w celu ochrony zagranicznych zawodników i trenerów, którzy opuścili terytorium Ukrainy lub Rosji z powodu konfliktu wojennego i którzy nie chcą obecnie wracać ze względu na okoliczności, ci zawodnicy i trenerzy będą mieli prawo do jednostronnego zawieszenia swoich kontraktów z klubami zrzeszonymi w Ukraińskim Związku Piłki Nożnej (UAF) lub Związku Piłki Nożnej Rosji (FUR) do dnia 30 czerwca 2024 roku, pod warunkiem, że kluby te zostaną należycie poinformowane o zawieszeniu na piśmie do dnia 1 lipca 2023 roku. Inaczej mówiąc, zawodnicy i trenerzy do dnia dnia 1 lipca 2023 roku muszą złożyć pisemne oświadczenie o zawieszeniu kontraktu.

b) zagraniczni zawodnicy i trenerzy, którzy pomimo wojny na Ukrainie zdecydowali się przyjechać, powrócić lub nie opuszczać terytorium Ukrainy lub Rosji, nie mogą korzystać na zmienionym Załączniku 7 do RSTP w celu zawieszenia trwającego kontraktu. W związku z tym Załącznik 7 do RSTP nie będzie miał zastosowania od teraz do:

– zagranicznych zawodników, którzy są obecnie nadal zarejestrowani w klubie zrzeszonym w UAF lub FUR,

– zagranicznych trenerów, którzy obecnie nadal świadczą usługi na rzecz klubu zrzeszonego w UAF lub FUR,

kontraktów zagranicznych zawodników lub trenerów, które zostały zawarte lub przedłużone z klubami zrzeszonymi w UAF lub FUR po 7 marca 2022 roku.

c) przepisy dotyczące Training Compensation zostały doprecyzowane i biorąc pod uwagę okoliczności, rekompensata szkoleniowa Training Compensation nie będzie wypłacana przez nowy klub za zawodnika zarejestrowanego po raz pierwszy jako profesjonalista, jeżeli:

– zawodnik został zarejestrowany w klubie niezrzeszonym w UAF lub FUR po opuszczeniu terytorium Ukrainy lub Rosji po dniu 7 marca 2022 roku i został dopuszczony do rejestracji w nowym klubie na podstawie wyjątku przewidzianego w art. 19 ust. 2 lit. a) lub d) RSTP; lub

– jeżeli zawodnik opuścił terytorium Ukrainy lub Rosji po dniu 7 marca 2022 roku i obecnie chce zostać zarejestrowany po raz pierwszy jako zawodnik profesjonalny w klubie zrzeszonym w UAF lub FUR.

d) aby zapobiec nadużyciom i niepożądanym konsekwencjom jednostronnego zawieszenia kontraktów, zawodnicy, których kontrakty zostały zawieszone na podstawie Załącznika 7, nie będą mogli, w okresie zawieszenia:

– podlegać odpłatnemu transferowi (stałemu lub na zasadzie wypożyczenia); oraz

– podpisać nowego kontraktu z innym klubem zrzeszonym w UAF lub FUR.

e) zawodnik, który był wcześniej zarejestrowany w UAF lub FUR, może być zarejestrowany w maksymalnie czterech klubach w trakcie jednego sezonu i jest uprawniony do gry w oficjalnych rozgrywkach w trzech różnych klubach.

f) w przypadku odrzucenia przez UAF lub FUR wniosku o ITC w zakresie niniejszego Załącznika, FIFA może niezwłocznie zezwolić na rejestrację zawodnika w nowym związku dla jego nowego klubu.

g) zawodnicy niepełnoletni zamieszkujący na terytorium Ukrainy, które chcą zostać zarejestrowane w nowym klubie zostaną uznani za spełniających wymogi wyjątku przewidzianego w artykule 19 ust. 2 lit. a) lub d) RSTP.

FIFA będzie nadal uważnie monitorować sytuację na Ukrainie i w Rosji i w razie potrzeby zapewni dostosowanie ram regulacyjnych do zmieniających się warunków.

Podobne artykuły