Dostaje coraz więcej zapytań, czy można prowadzić akademie piłkarską w formie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Z punktu widzenia powszechnie obowiązującego w Polsce prawa nie ma żadnych przeciwskazań do prowadzenia takiej działalności.

Natomiast pewne komplikacje przy działalności takiej akademii piłkarskiej mogą pojawić się na gruncie prawa piłkarskiego. W pierwszej kolejności należy wskazać, że jednoosobowa działalność gospodarcza nie będzie uznana jako klub piłkarski. Ma to dalsze negatywne konsekwencje. W szczególności akademia piłkarska działająca w formie jednoosobowej działalności gospodarczej nie powinna zostać dopuszczona do rozgrywek organizowanych przez PZPN. Dodatkowo, skoro taka akademia piłkarska nie jest klubem piłkarskim, to automatycznie nie będzie należał się takiej akademii ekwiwalent za szkolnych tam zawodników.

Warto więc przed rozpoczęciem prowadzenia akademii piłkarskiej wybrać najbardziej optymalną formę takiej działalności.

 

Czy można dokonać zmian prawnych, aby z jednoosobowej działalności gospodarczej stworzyć pełnoprawny klub piłkarski?

Otóż tak. Jednym z takich rozwiązań jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie już uznawana przez przepisy prawa piłkarskiego jako klub piłkarski. Dzięki takiemu przekształceniu będziemy mogli korzystać ze wszystkich uprawnień, które przysługują klubowi piłkarskiemu.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu