8 – Pozyskuj środki z funduszy Unii Europejskiej

W okresie finansowania 2014-2020 Unia Europejska przekazała do Polski 82,5 mld euro na nowe projekty biznesowe. Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie dla naszego kraju to około 76 miliardów euro.

Pamiętaj, że prowadząc klub piłkarski możesz także stać się beneficjantem tych środków finansowych.

Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z podstawowymi politykami, dlatego tak ważne jest abyś w prawidłowy sposób wybrał formę prowadzenia klubu sportowego (stowarzyszenie, fundacja, spółka) oraz w sposób zgodny z rodzajem dotacji określił przedmiot prowadzonej działalności. Tutaj odsyłam do zasady numer 4 !

Beneficjenci środków finansowych podzielenie zostali na 3 grupy: osoby fizyczne, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy, organizacje i inne pomioty.

W związku z powyższym, ważne jest jaką formę prawną ma prowadzony przez Ciebie klub sportowy, być może będziesz musiał w tym zakresie wprowadzić pewne zmiany – spójrz na zasadę numer 3 !

Podobne artykuły