6 – Wnioskuj o dotacje celowe z budżetu samorządowego

Oprócz partnerstwa publiczno-prywatnego możliwe jest uzyskanie z budżetu samorządowego odrębnych środków finansowych np.: w postaci dotacji celowych. Gminy często organizują konkursy na realizację zadań publicznych, których zakres pokrywa się z działalnością klubów sportowych. 

Możliwe jest pozyskanie funduszy z budżetu samorządowego np.: na szkolenie sportowe grup piłki nożnej. Warto więc zainteresować się i tą formą pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Podobne artykuły