5 – Zawieraj umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Kolejny sposób na zwiększenie zysków klubów sportowych to współpraca z sektorem publicznym przy realizacji zdań społecznie pożądanych np.: wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport.

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym są obecnie zbyt rzadko wykorzystywane w prowadzeniu akademii piłkarskich. Trzeba podkreślić, że działalność którą prowadzą akademie piłkarskie, a więc przede wszystkim: szkolenie i wychowywanie dzieci i młodzieży jest działalnością która znakomicie wpisuje się w partnerstwo publiczno-prywatne. Gminy mają zarezerwowane środki finansowe w budżetach samorządowych m.in.: właśnie na takie cele. Możliwym jest skorzystanie z tych środków finansowych również przez prywatne akademie piłkarskie.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym to umowa która polega na tym, że partner prywatny, czyli np.: akademia piłkarska, zobowiązuje się do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości lub w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez o osobę trzecią (np.: sponsorów akademii). Z drugiej strony pomiot publiczny, czyli Urząd Miasta i Gminy zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

Dzięki zawarciu takiej umowy z Urzędem Miasta i Gminy, akademia piłkarska będzie mogła sfinansować bez udziału środków własnych lub z minimalnym własnym wkładem różne przedsięwzięcia np.: budowę nowego boiska, remont boiska lub szatni, dowozy zawodników na mecze i turnieje, czy zakup sprzętu sportowego.

Formalności prawne dotyczące umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym znajdziesz na moim Blogu, w odrębnym artykule.

Podobne artykuły