4 – Rozszerz zakres prowadzonej działalności gospodarczej w klubie piłkarskim

We wczorajszym wpisie pokazałem co mogą zrobić kluby piłkarskie, aby prowadzić działalność komercyjną.

Dzisiejszy sposób na zwiększenie zysków w klubie sportowym polega na rozszerzeniu zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

W obecnych czasach działalność klubu sportowego nie musi ograniczać się jedynie do działalności typowo sportowej. Kluby piłkarskie to obecnie duże przedsiębiorstwa, a w Polsce dopiero następuje proces profesjonalizacji i komercjalizacji tego rodzaju biznesów.

 

Uzyskuj więc dodatkowe zyski z takich obszarów działalności jak np.:

– organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów o tematyce sportowej,

sprzedaż franczyzy i know-how na prowadzenie akademii piłkarskiej,

– organizowanie i prowadzenie obozów sportowych dla swoich zawodników,

– organizowanie i prowadzenie obozów sportowych dla innych podmiotów np.: dla innych akademii piłkarskich, dla wychowanków domów dziecka lub dla innych fundacji zajmujących się wychowywaniem i pomocą dla dzieci i młodzieży,

– organizowanie i prowadzenie kursów językowych dla zawodników, z naciskiem na naukę słownictwa sportowego,

– tworzenie pod indywidualne zamówienia zawodników i sprzedawanie opracowań nt.: żywienia sportowców i dostosowania dietetycznego,

– opracowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu relacji z mediami i wizerunku,

– usługi transportowe polegających na dowozie zawodników na mecze, turnieje i obozy sportowe,

– organizowanie i prowadzenie innych imprez sportowych np.: meczów pokazowych,

– organizowanie i prowadzenie kursów trenerskich,

– prowadzenie działalności wydawniczej np.: sprzedaż informatorów lub czasopism o tematyce sportowej,

usługi wynajmu, podwynajmu lub dzierżawy obiektów sportowych, jeśli Ty lub Twoja akademia jesteście posiadaczem takich nieruchomości,

usługi doradztwa sportowego np.: w zakresie zarządzania akademiami piłkarskimi,

– usługi marketingu sportowego,

– produkcja i sprzedaż sprzętu sportowego oraz gadżetów sportowych itd..

 

Istnieje mnóstwo biznesów związanych ze szkoleniem zawodników w akademiach piłkarskich, które można samemu prowadzić i czerpać z nich dodatkowe zyski. Nie zawsze musisz być uzależniony od zewnętrznych dostawców wyżej wymienionych usług. Dodatkowe biznesy możesz prowadzić w ramach już istniejącej akademii piłkarskich lub możesz zakładać nowe podmioty gospodarcze, które będą świadczyły te usługi jako podmioty zewnętrzne względem Twojej akademii.

Koncepcja budowy strategii biznesowej zależy przede wszystkim od skali i ilości prowadzonych przez Ciebie działalności gospodarczych. Istnienie kilku odrębnych podmiotów gospodarczych może dodatkowo pomóc Ci w uzyskaniu jeszcze lepszej optymalizacji prawo – podatkowej, co przyczyni się do maksymalizacji zysków i ograniczy koszty zewnętrzne.

Podobne artykuły