3 – Wpisz klub sportowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Wpisz klub sportowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Jeśli prowadzisz klub lub akademie piłkarską w formie fundacji albo stowarzyszenia, zarejestruj ją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i działaj jak przedsiębiorca.

Zarówno stowarzyszenie jaki i fundacja mogą być podmiotami, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i podmiotami które oprócz działalności statutowej, prowadzą także działalność komercyjną.

Pamiętaj przy tym o 3 zasadach. Po pierwsze – zamiar prowadzenia działalności gospodarczej, musi być określony w statucie klubu. Dodatkowo należy określić kody PKD i wybrać główny rodzaj działalności np.: działalność sportowa, edukacyjna lub sprzedaż. Po drugie – działalność gospodarcza musi być realizowana wyłącznie w rozmiarach służących celom fundacji lub stowarzyszenia, ale tutaj przy zastosowaniu odpowiednich konstrukcji prawnych masz możliwość prowadzenia w zasadzie nieograniczonej działalności gospodarczej. Na koniec pamiętaj, że wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą, która jest zapisana w statucie fundacji, nie może być mniejsza niż 1000 złotych.

W celu dostosowania statutu klubu do prowadzenia działalności gospodarczej będziesz musiał wprowadzić odpowiednie zmiany oraz zarejestrować zmianę statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ale warto to zrobić aby zapewnić sobie dodatkowe zyski z prowadzenia rynkowej działalności gospodarczej.

Innym rozwiązaniem jest posiadanie dwóch (lub więcej) odrębnych podmiotów np.: fundacji która nie prowadzi działalności gospodarczej i zajmuje się jedynie działalnością statutową. Taka fundacja może działać jako klub sportowy i być wykorzystywana do pobierania różnego rodzaju dotacji. Drugim podmiotem może być podmiot typowo komercyjny np.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub druga fundacja prowadząca działalność gospodarczą, który to podmiot będzie w naszym planie biznesowym dokonywał sprzedaży, wystawiał faktury i prowadził działalność typowo komercyjną.

Między takimi podmiotami możesz zawrzeć umowy o współpracę i w ten sposób rozbudowywać swój biznes sportowy, czerpiąc z niego dodatkowe profity.

Podobne artykuły