24.320,00 złotych dla trenerów sportowych !

0 komentarzy

24.320,00 złotych dla trenerów sportowych !

W ramach 9 edycji Programu „Kumulacja Aktywności” organizowanego przez Fundacje LOTTO im. Haliny Konopackiej trenerzy sportowi mogą pozyskać kwotę 24.320,00 złotych brutto jako wynagrodzenie na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do osób posiadających uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów, którzy zadeklarują wolę podjęcia się zaplanowania, zorganizowania i realizacji autorskich projektów zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat.

Autorski projekt powinien uwzględniać następujące wytyczne:
a) zajęcia sportowe będą skierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat, o różnych predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo,
b) zajęcia sportowe będą nieodpłatne dla ich uczestników,
c) zajęcia nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych programów, np. SKS,
d) zajęcia mają za zadanie podnosić sprawność fizyczną młodzieży i zawierać elementy ćwiczeń gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój kręgosłupa, mogą opierać się na ćwiczeniach z różnych sportów i aktywności fizycznych, powinny być urozmaicone i atrakcyjne, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców,
e) rekrutacja do zajęć powinna obejmować młodzież dotychczas mało aktywną fizycznie, która nie uczęszcza na zorganizowane inne zajęcia sportowe i nie brała udziału w poprzednich edycjach Kumulacji Aktywności,
f) zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach,
g) zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie rozłożone w okresie pomiędzy 1 września 2021 roku, a 31 maja 2022 roku, średnio dwa razy w tygodniu,
h) pojedyncze zajęcia sportowe powinny trwać nie krócej niż 90 minut,
i) liczebność grupy w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna być nie mniejsza niż 20 osób,
j) zajęcia mają również za zadanie przekazać takie wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.
Wnioski o przyznanie wynagrodzenia przyjmowane są do 21 lipca 2021 roku.

Powyższe informacje pochodzą z Regulaminu Programu „Kumulacja Aktywności” dostępnego na stronie internetowej Fundacji LOTTO – https://www.fundacjalotto.pl/

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.