2 – gi sposób na zwiększenie zysków klubu piłkarskiego – stwórz klub partnerski dla swojej akademii piłkarskiej lub podpisz umowę o współpracę z istniejącym już klubem piłkarskim

Większość małych klubów piłkarskich szkolących młodych zawodników prowadzona jest w formie stowarzyszeń lub fundacji. Zazwyczaj szkolenie kończy się na etapie 18 roku życia. Możesz rozbudować biznes sportowy poprzez stworzenie klubu seniorskiego lub nawiązania współpracy z istniejącym już klubem seniorskim.

Zarejestruj drugi podmiot np.: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą jako klub piłkarski, który będzie partnerem Twojej akademii. Po zakończeniu szkolenia zawodników w akademii transferuj zawodników do Twojego klubu piłkarskiego. W ten sposób automatycznie rozszerz możliwość uzyskania profitów z ekwiwalentu pieniężnego za wyszkolenie zawodnika tj.: zsumują się okresy szkolenia zawodnika w akademii oraz w klubie piłkarskim.

Dodatkowo, w przypadku zainteresowania Twoimi zawodnikami ze strony innych klubów, możesz za wynagrodzeniem wypożyczać lub dokonywać transferów definitywnych ukształtowanych już piłkarzy w wieku 18-23 lat.

Możesz również podpisać umowę o współpracę z istniejącym już klubem piłkarskim i transferować tam zawodników z akademii. Pamiętaj, aby w umowie transferowej zastrzec dla akademii procent wynagrodzenia od kolejnego albo od dwóch kolejnych transferów zawodnika. W umowie partnerskiej możesz zastrzeż szkolenia dla swoich trenerów, udział zawodników akademii w meczach partnerskiego klubu lub np.: wspólne wyjazdy na obozy lub turnieje sportowe.

Obecnie wiele klubów z wyższych lig np.: Ekstraklasy buduje sieci małych klubów partnerskich, tym samym poszerzając możliwości skaningowe. Jest to duża szansa dla mniejszych klubów piłkarskich, bowiem oprócz profitów finansowych otrzymują oni wsparcie i know – how profesjonalnego klubu piłkarskiego.

Podobne artykuły