1 sposób na zwiększenie zysków klubu piłkarskiego – zwiększ zakres wiekowy szkolonych zawodników i czerp zyski z ekwiwalentu PZPN, Solidarity contribution oraz „Training Compensation” !

Rozszerz szkolenie zawodników o kolejne grupy wiekowe. Pamiętaj, że z każdym rokiem szkolenia zawodnika, w przypadku jego zmiany przynależności klubowej, Twojemu klubowi należny będzie większy ekwiwalent pieniężny za szkolenie. Pamiętaj, że zgodnie z prawem piłkarskim ekwiwalenty polskie i zagraniczne naliczane są dopiero za szkolenie zawodników, którzy ukończyli 12 rok życia !

Jeśli po okresie rejestracji zawodnika w Twoim klubie, zawodnik przejdzie do innego polskiego klubu należny będzie od kolejnego klubu ekwiwalent pieniężny ustalony według przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Ekwiwalent za wyszkolenie oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego, którą klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu. Po zmianie przepisów ekwiwalent PZPN wyliczamy wzorem: E = L (okres rejestracji w klubie) x W (kategoria wiekowa zawodnika) x M (mnożnik kategorii klubu pozyskującego).

Szkolenie za każdy rok od 12 do 14 roku życia zawodnika wycenione zostało na 500 złotych netto. Szkolenie zawodników za każdy rok od 15 do 18 roku życia na 2000 złotych netto, a szkolenie od 19 do 21 roku na 3000 złotych netto. Kluby pozyskujące zawodnika podzielone zostały przez PZPN na 5 kategorii z mnożnikami od 0 do 6. W zależności od powyższych zmiennych możesz otrzymać ekwiwalent za szkolenie każdego zawodnika od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych (nawet ponad 100.000 złotych ).

Dodatkowo, w przypadku przyszłego transferu zagranicznego zawodnika wychowanego w klubie pomiędzy 12, a 23 rokiem życia, za każdy rok szkolenia zawodnika – Twojemu klubowi należna będzie opłata solidarnościowa tzw. Solidarity contribution FIFA od zagranicznego klubu pozyskującego zawodnika w kwocie 5% wartości transferu. Opłata taka należna jest od każdego transferu zawodnika do końca jego kariery, wobec czego im więcej transferów tym więcej dla Twojego klubu pieniędzy z Solidarity ! Znam przypadki gdzie małe kluby piłkarskie co 2-3 lata (w przypadku każdego transferu zagranicznego) otrzymują po kilkadziesiąt tysięcy EURO za to, że zawodnik był szkolony u nich w klubie ponad 15 lat temu i to jedynie przez kilkanaście miesięcy !

Drugą opłatą uregulowaną w przepisach FIFA jest „Training Compensation”, gdzie należne kwoty za każdy okres szkolenia zawodnika powyżej 12 roku życia zaczynają się od 10.000 EURO !

Do uzyskania: ekwiwalentu PZPN, Solidarity contribution oraz „Training Compensation” nie potrzebujesz żadnej umowy z klubami, wystarczy jedynie odpowiednia wiedza !

Niezależnie od powyższych profitów finansowych z ekwiwalentów, Twój klub może uzyskiwać zwiększony zysk z tytułu comiesięcznych opłat za szkolenie zawodników pobieranych prywatnie od rodziców, pod warunkiem że sporządzisz odpowiednią umowę szkoleniową.

Podobne artykuły